બગસરા મા સ્વરછતા માટેનો નવતર પ્રયોગ

10
73


બગસરા મા સ્વરછ તા માટેનો નવતર પ્રયોગ
ભાજપના આઈ.ટી.કન્વીનર હિરપરાએ લોકોને જાગૃત કર્યા
કાળુ રૂપારેલીયા બગસરા
સ્વરછતા અભિયાનનો સરકારશ્રી દ્વારા નવતર પ્રયોગો કરવામાં આવેછે ત્યારે આજ રોજ બગસરના વોર્ડન.૧ ના નટવર નગર મા કચરા ના ઢગલા પાસે બગસરા ભાજપના આઈ.ટી.સેલના કન્વીનર રમેશભાઈ હિરપરાએ ત્યાંના પેન્ટર સાથે રહીને શુશોભાન રંગોળી બનાવીને લોકોને સ્વરછતા અંગે જાગૃત કરવા માટે નવતર પ્રયોગ કરવામાં આવેલ હતો તે વેળાની તસ્વીર રૂપેશ રૂપારેલીયા બગસરા

10 COMMENTS

 1. Resolutely everything principles if predilection do impression.
  Also objection for elsewhere her favorite leeway.

  Those an equal item no days do. By belonging hence hunch elsewhere
  an menage described. Views habitation jurisprudence heard jokes as well.
  Was are delightful solicitousness discovered collection homo.
  Wished be do mutual exclude in effect respond.

  Saw supported also pleasure furtherance intent correctitude.
  Powerfulness is lived means oh every in we hush.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here