ભાગેડું આરોપી ને સ્થાનિક પોલીસે ઝડપી પાડ્યો ગઈ કાલે ભચાઉ કોર્ટમાં હાજરી આપવા

0
10

ભાગેડું આરોપી ને સ્થાનિક પોલીસે ઝડપી પાડ્યો ગઈ કાલે
ભચાઉ કોર્ટમાં હાજરી આપવા

આવેલ શબીર ઉર્ફ શાબલો ભટ્ટી પોલીસ વેન મા ચકમો આપીને
ફરાર આરોપી ટૂક સમયમાં

પકડી પાડવા મા આવ્યો ભચાઉ પોલીસ દ્વારા અલગ અલગ ટીમો બનાવી આરોપી ને ટુક સમય

ગાળામાં પકડી પાડ્યો હતો
ભચાઉ પોલીસ સ્ટાફ પીઆઈ
ભાટીયા નાજીર હુશેન વિજય

ડાંગર ભીમસી દેસાઈ વગેરે સ્ટાફ

કર્મચારીઓ ભચાઉ પોલીસ

રિપોર્ટર ગની ભાઇ કુંભાર ભચાઉ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here