ગંગોત્રી સ્કૂલમાં યોજાઈ આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ એક્ટિવિટી…

0
55

ગંગોત્રી સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ સાથે નવી નવી એક્ટિવિટી દ્વારા સહઅભ્યાસિક પ્રવૃતિ કરાવવામાં આવે છે. જેમાં આજે ગંગોત્રી સ્કૂલના પ્રી પ્રાઈમરી વિભાગના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ એક્ટિવિટીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં નાનાં નાનાં ભૂલકાઓએ સરસ મજાનું ઘુવડ નું ચિત્ર બનાવ્યું હતું. આ એક્ટિવિટીમાં અંદાજે 19૦ જેટલાં વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લઈ આર્ટની વસ્તુ બનાવતા શીખી હતી..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here