રાજકોટ પોલીસે કરેલ અલગ અલગ 470 કેસમાં પકડાયેલ દારૂ બિયરના જથ્થાનો કરવામાં આવ્યો નાશ.

0
64

રાજકોટ પોલીસ દ્વારા પકડી પાડવામા આવેલ દારૂનો આજે નાશ કરવામા આવ્યો હતો. સોખડા વિસ્તારમા આવેલ ખુલ્લા પટ્ટમા આજે પોલીસ દ્વારા દારૂનો નાશ કરવામા આવ્યો હતો.

રાજકોટ શહેરના જુદા જુદા પોલીસ સ્ટેશન તેમજ ક્રાઈમ બ્રાંચ દ્વારા પકડી પાડવામા આવેલ દારૂનો નાશ કરવામા આવ્યો હતો. પોલીસ ઈન્સપેકટર વિરલ ગઢવીએ કનેકટ ગુજરાત સાથેની વાતચીત કરતા જણાવ્યુ હતુ કે આજરોજ 3 કરોડ 33 લાખ 86 હજાર 120રૂ.ની કિંમતના દારૂનો નાશ કરવામા આવ્યો છે. જેમા પોલીસે 1લાખ 6 હજાર 342 નંગ દારૂ અને બિયરના જથ્થાનો નાશ કર્યો છે. પોલીસે આ દારૂ જુદા જુદા 470 કેસ કરી પકડી પાડયો છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here